Maswali kadirifu

Insha

Endeleza insha itakayoanza kwa maneno yafuatayo.

Siku hiyo mama aliingia chumbani akiwa amenuna kwelikweli, ungesingizia hamira................