Insha ya mjadala

- Katika insha ya aina hii mtahiniwa hupewa hoja fulani. Hutakiwa kuiunga mkono au kuipinga. Ni uamuzi wa mtahiniwa kuunga mkono hoja hiyo au kuipinga hoja ile. 

- Iwapo ataamua kuiunga mkono hoja fulani ni lazima aonyeshe uzuri wake huku akionyesha ubaya au udhaifu wa upande huo mwingine.

 

Uandikapo insha ya aina hii, lazima uyazingatie yafuatayo.

 • Utangulizi – Utaonyesha msimamo wako. Hivi ni kusema, utaeleza unaunga mkono upande upi. 
 • Mwili: utatetea uamuzi wako. Hivi ni kusema utaonyesha uzuri wa swala unalounga mkono huku ukionyesha kasoro za swala ulipingalo.
 • Tamati: Utasisitiza uamuzi wako wa kuiunga mkono au kupinga hoja husika huku ukiwapatia watu changamoto ya kubadili mawazo yao na kukuunga mkono.

 

Mifano:

MAISHA YA MASHAMBANI NI BORA KULIKO YA MIJINI. Jadili. 

Mambo ya kuzingatia: -

 • Usafi wa mazingira. -
 • Msongamano wa watu. -
 • Ushrikiano baina ya wakazi. -
 • Upatikanaji wa huduma kama vile usafiri, mawasiliano, shule, vyoo, hospitali n.k. -
 • Uhalifu. -
 • Maadili ya jamii. -
 • Kiwango cha ubora wa maisha. - Maji safi, stima n.k. -
 • Gharama ya maisha. -
 • Kiwango cha utegemeaji baina ya watu n.k.

 

SHULE ZA BWENI NI BORA KULIKO ZA KUTWA: Jadili.

Mambo ya kuzingatia; -

 • Wakati wa kutosha wa kusoma. -
 • Mazingira shwari ya kusomea. -
 • Matatizo ya kijamii. -
 • Ukosefu wa mahitaji. -
 • Matatizo ya usafiri. -
 • Mabadiliko ya hali ya hewa k.m. mvua. -
 • Mito kufurika na daraja kuharibiwa n.k. -
 • Uhusiano wa kijamii –
 • Kuwa karibu na watu wa jamii – kuwakosa n.k.

 

Zoezi

Andika insha za mjadala ukizingatia mada zifuatazo:

 • Heri kufa njaa kuliko kuiba. Jadili
 • Elimu ya msichana ni bora kuliko ya mvulana. Jadili.
 • Wanawake na wanaume wote wanastahili kuwa sawa. Jadili
 • Elimu ni bora kuliko mali. Jadili.
 • Teknolojia imeleta hasara kuliko faida. Jadili.