Kuunda vitenzi kutokana na nomino  by  Joab Otieno

6

Nomino ni nini?

Nomino ni neno linalotaja jina la mahali,kiumbe,kitu, au hali

Taja mifano miwili ya nomino?
 • Punda

 • Sokoni

Je,kitenzi ni nini?

Kitenzi ni neno ambalo hutumika kutujulisha tendo linalofanyika

Andika mifano ya vitenzi unavyofahamu.
 • Cheka

 

 • Somo

Kutokana na nomino Mlizi tunapata kitenzi kipi?

Nomino Mzazi itatupa kitenzi kipi?

 1. zaa

Mifano zaidi

Nomino.                                 Kitenzi
 
◆Mfugaji.                                   Fuga
◆Mfumaji.                                  Fuma
◆Mbatizaji.                                 Batiza
◆Mwigaji.                                    Iga
◆Muuzaji                                     Uza
◆Muudaji.                                   Unda
 Mwombezi.                                Omba      
 
Zoezi
Unda vitenzi kutokana na Nomino hizi.
 1. Muuguzi
 2. Mnywaji
 3. Msusi
 4. Mjaalizi
 5. Mpinduzi
 6. Mjengaji 

Majibu

 • Ugua
 • Nywa
 • Suka
 • Jaalia
 • Pindua
 • Jenga

   • 3c6768d8-f91f-4004-b77b-a0b47b4667fb by elimu used under CC_BY-SA
 • 3f935cae-9005-4fa5-8729-031f939e2733 by elimu used under CC_BY-SA
 • 40b478b2-8d95-4912-9da6-705b06ed10b1 by elimu used under CC_BY-SA
 • 776541f8-18bb-4a41-bf15-128100befe75 by elimu used under CC_BY-SA
 • 86e76228-67bc-4506-97ff-610825813dcb by elimu used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.