Kirejeshi "NDI"  by  Ruth Odachi

6

Kirejeshi -ndi hutumika katika kukubali kwa kusisitiza nomino, jambo, au wazo ili kuthibitisha ukweli.

Aidha

Kirejeshi -ndi pia hufanana  na kirejeshi amba kwa vile huchukua viambishi ngeli kulingana na upatanisho wa kisarufi.
Je,unafikiria huyu ni nani ?
Je, unafikiria huyu ni nani?
Huyu ndiye mtalii uliyemwona.
Hawa ni watalii
Hawa ndio watalii ambao huzuru Kenya.
Hili ni
Tumia -ndi
Jani hilo ndilo lililonipendeza.
Rinda hili ndilo lake.
Nyumba hii ndiyo nzuri

ZOEZI

  • Tunga sentensi ukitumia maneno yafuatayo pamoja na kirejeshi -ndi umoja na wingi:
  • Tunga sentensi ukitumia maneno haya.
1) Chumba.
2)Nguo.
3) Maji

Zoezi la ziada

Kamilisha sentensi ukitumia kirejeshi -ndi kwa ufasaha.
1) Shati---------kubwa kuliko kaptura.
2) Sukari---------inayopatikana dukani.
3) Uzi huu-------ulipotea.
4) Vyumba  vile------- vitauzwa.
5) Meza zenu-------mpya.

Majibu ya zoezi la ziada

1) Shati ndilo kubwa kuliko kaptura.  
2)Sukari ndiyo inayopatikana dukani.
3)  Uzi huu ndio uliopotea.
4)  Vyumba vile ndivyo vitauzwa.
5)   Meza zenu ndizo mpya.
   • 46f487af-35f0-4337-9d1f-d6d329cecbce by elimu used under CC_BY-SA
  • 669f1862-c025-4a84-8006-5e052e03d09a by elimu used under CC_BY-SA
  • 895626b7-cb00-4c31-a00a-dcee1e792f65 by elimu used under CC_BY-SA
  • a8f759a2-b286-4863-a392-44612e7ef324 by elimu used under CC_BY-SA
  • e6218bd7-1edc-4717-adda-3f9878c9bbee by elimu used under CC_BY-SA

  • Creative Commons License
    All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.