Mkato wa maneno  by  Joab Otieno

6

 

Nini tunaweza fupisha katika lugha ya kiswahili?

Nomino au sentensi

 

Ufupishaji wa Nomino

Fupisha Nomino
1.Shemeji - Shem
2.Morogoro - Moro
3.Dada - Da

 

Ufipishaji wa sentensi

Fupisha sentensi ifuatayo.
Chakula cha mchana.
 Chamcha

 

Fupisha sentensi ifuatayo.

Mama mdogo
mamdo • 1429cb2a-8626-48af-8f1b-20687dce116d by

  elimu

  used under CC_BY-SA
 • 1841513a-17c8-4fef-ad4a-b487c8a07567 by

  elimu

  used under CC_BY-SA
 • 1a561726-87ba-40d4-b983-bc3c59b30223 by

  elimu

  used under CC_BY-SA
 • 7e9aed47-62a9-4048-be88-d14c6760378e by

  elimu

  used under CC_BY-SA
 • 9746a594-9332-47e8-82ad-112c4a9be176 by elimu used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.