Kivumishi ‘OTE’  by  Joyce Muigai

6

Ote ni kivumishi cha kutaja jumla au pamoja au kitu kizima bila kugawanya au kutengganisha.

Mfano

Mlo wote au jumba lote Ina maana kuwa pamoja au jumla au mzima bila kuacha kingine kando.

Mifano katika sentensi

•Nguo  yote ilichafuliwa.
•Chakula chote kililiwa.
•Jumba lote lilisafiswa.
•O--ote hutumika kuonyesha kati ya vingine au miongoni mwa. Vitu kadhaa wala si vyote.
•Baadhi tu, bila kuchagua wala kubagua.

mifano katika sentensi

•Mwanafunzi yeyote anaitwa na mwalimu.
•Chochote kiingiacho mjini si haramu.
•Vivumishi ote na o--ote huchukua kiambishijina hivyo huchukuana na ngeli husika kwa mwingiliano thabiti.
 

ZOEZI

 
•1 Fujo ---- za kisiasa hazifai kamwe na zinafaa kuzikwa katika kaburi la sahau.
•2 Ukimwi ni uwele mbaya kwa mja---------
•3 Watu wakiishi bila mpaka -------- wa maisha, watakuwa pakashume
•4 Ajira-------- kwa watoto hafai.
•5 Mitume --------watakuwa na mkutano wao kesho.
 

MAJIBU

 1. Zozote
 2. Yeyote
 3. Wowote
 4. oyote
 5. Wowote

6

 -ote hutumiwa kumaanisha kila kitu,bila kubakiza au kitu kizima

Ngeli ya a_wa

Ndege  wote ameliwa.

Ndege wote wameliwa.

 

Ngeli ya ki _vi

Chakula chote kimeliwa.

Vyakula vyote vimeliwa.

 

Ngeli ya li _ya

Chungwa lote limeiva

Machungwa yote yameiva.

 

Ngeli ya u_i 

Mkate wote umeliwa.

Mikate yote imeliwa.

 

Ngeli ya i_zi

Nguo yote imeraruka.

Nguo zote zimeraruka.

 

Ngeli ya ku_ku

Kulia kote kuna  chukiza.

Kulia kote kunachukiza.

 

Ngeli ya pa_ku_mu

Shuleni pote pana.

Shuleni kote kuna maua.

Shuleni mote mna maua.

 

Zoezi

Kamilisha sentensi zifuatazo kwakutumia _ ote.

1.Kalamu _____ zinaandika vizuri.

2.Mahali _____ pamejaa maji.

3.Dawati _____ limepakwa rangi.

4.Kiti _____ ni cheusi..

5.Ng’ombe _____ wamepelekwamalishoni.

 

Majibu

1.Zote

2.pote

3.lote

4.chote

5.wote • 110dc560-43d3-473b-a3e8-7c2781a0d26c by elimu used under CC_BY-SA
 • 18c3c8ed-1724-410a-bf7c-77d4c7737a13 by elimu used under CC_BY-SA
 • 2771cf14-ea17-4eb9-a4e6-dc6941397265 by elimu used under CC_BY-SA
 • 27d7d090-77d2-4fdd-9c1a-5dcf70c00324 by elimu used under CC_BY-SA
 • 5f404b6d-9e0c-48a4-baf2-c31348154ac4 by elimu used under CC_BY-SA
 • a4e92ed1-c5d9-4987-beb3-49ebd345da6f by elimu used under CC_BY-SA
 • d1ffc1af-86c1-4a5d-8767-c2ec7b867d63 by elimu used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.