Vimelea

VIMELEA

Vimelea ni mimea au wadudu wanaoishi kwa kuvitegemea viumbe au mimea mingine.
Katika binadamu, tuna vimelea wa nje na wengine hukaa ndani ya mwili wa binadamu.

Mifano ya vimelea wa nje:

1. Kiroboto – mdudu aumaye, hukaa mavazini au manyoyani.

2. Kitumbi – funza apenyaye ngozi ya mtu na kukaa huko.

3. Chawa – mdudu akaaye mwilini mwa mwanadamu, nguo chafu na nywele chafu.

4. Kunguni – mdudu afyonzaye damu na hukaa vitandani, pongoni, vitini n.k.

5. Funza/tekenya/bombwe – mdudu akaaye kwenye miguu ya watu.

6. Mbung’o/ndorobo/chafuo/pange– mdudu kama nzi na aumaye na kusababisha malale.

7. Mbu – mdudu afyonzaye damu na kusababisha malaria.

8. Papasi – mdudu mweupe afananaye na kunguni na huuma. Huleta homa ya vipindi kwa binadamu.

 

Zoezi: Jibu maswali yafuatayo kikamilifu.

 1. Kimelea kinachoishi kwenye nywele chafu ni ____________.

2. Kimelea cha ndani kinachoishi tumboni ____________.

3. Kimelea kinachosababisha uele wa malale ni ____________.

4. Kimelea ambacho kikikua huwa funza ni

5. Kimelea kinachosababisha homa ya muda kwa binadamu ni ____________.

6. Kimelea kipendacho kujificha kitandani na hunyonya damu wakati mtu amelala ni ____________.

7. Kimelea kipendacho kunata ngozini mwa mbwa na wanyama wengine ni ____________.

8. Kimelea kinachosababisha ugonjwa wa malaria ni ____________.