Muhtasari wa ngeli

 

Muhtasari wa ngeli

JEDWALI

Ngeli

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

amba ‘o’ ndi- si- na- a -enye -enyewe -ote o-ote

A-W A

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

ambaye -ye- ndiye siye naye wa mwenye mwenyewe yeyote

U-I

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

I-ZI

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

KI-VI

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

LI-Y A

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

U-ZI

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

I-I

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

ambacho -cho- ndicho  sicho nacho cha chenye chenyewe chote chochote

U-YA

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

ambavyo -vyo- ndivyo sivyo navyo vya vyenye vyenyewe vyote vyovyote

U-U

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

ambalo -lo- ndilo silo nalo la lenye lenyewe lote lolote

YA-YA

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

PA-PA

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

ambao -o- ndio sio nao wa wenye wenyewe wote wowote

KU-KU

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

ambazo -zo- ndizo sizo nazo za zenye zenyewe zote zozote

M-M

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

ambayo -yo- ndiyo siyo nayo ya yenye yenyewe yote yoyote

 

JEDW ALI  2

-ngi

61

61

61

61

61

A-W A -

-ngine -pi -ngapi? viashiria viambishi

-ngine -pi -ngapi? viashiria viambishi

-ngine -pi -ngapi? viashiria viambishi

-ngine -pi -ngapi? viashiria viambishi

-ngine -pi -ngapi? viashiria viambishi

Wengi

mwengine yupi? - huyu huyo yule a

mwengine yupi? - huyu huyo yule a

mwengine yupi? - huyu huyo yule a

mwengine yupi? - huyu huyo yule a

mwengine yupi? - huyu huyo yule a

U-I -

wengine wepi/wapi? wangapi? hawa hao  wale wa

wengine wepi/wapi? wangapi? hawa hao  wale wa

wengine wepi/wapi? wangapi? hawa hao  wale wa

wengine wepi/wapi? wangapi? hawa hao  wale wa

wengine wepi/wapi? wangapi? hawa hao  wale wa

Mingi

mwingine upi - huu  huo  ule u

mwingine upi - huu  huo  ule u

mwingine upi - huu  huo  ule u

mwingine upi - huu  huo  ule u

mwingine upi - huu  huo  ule u

I-ZI -

mingine ipi? mingapi? hii hiyo ile i

mingine ipi? mingapi? hii hiyo ile i

mingine ipi? mingapi? hii hiyo ile i

mingine ipi? mingapi? hii hiyo ile i

mingine ipi? mingapi? hii hiyo ile i

Nyingi

nyingine ipi? - hii hiyo ile i

nyingine ipi? - hii hiyo ile i

nyingine ipi? - hii hiyo ile i

nyingine ipi? - hii hiyo ile i

nyingine ipi? - hii hiyo ile i

KI-VI kingi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi

vingi

kingine kipi? - hiki  hicho kile ki

kingine kipi? - hiki  hicho kile ki

kingine kipi? - hiki  hicho kile ki

kingine kipi? - hiki  hicho kile ki

kingine kipi? - hiki  hicho kile ki

LI-Y A jingi

vingine vipi? vingapi? hivi  hivyo  vile vi

vingine vipi? vingapi? hivi  hivyo  vile vi

vingine vipi? vingapi? hivi  hivyo  vile vi

vingine vipi? vingapi? hivi  hivyo  vile vi

vingine vipi? vingapi? hivi  hivyo  vile vi

mengi

jingine lipi? - hili  hilo  lile li

jingine lipi? - hili  hilo  lile li

jingine lipi? - hili  hilo  lile li

jingine lipi? - hili  hilo  lile li

jingine lipi? - hili  hilo  lile li

U-ZI -

mengine yapi? mangapi? haya hayo yale ya

mengine yapi? mangapi? haya hayo yale ya

mengine yapi? mangapi? haya hayo yale ya

mengine yapi? mangapi? haya hayo yale ya

mengine yapi? mangapi? haya hayo yale ya

nyingi

mwingine upi? - huu  huo  ule u

mwingine upi? - huu  huo  ule u

mwingine upi? - huu  huo  ule u

mwingine upi? - huu  huo  ule u

mwingine upi? - huu  huo  ule u

I-I nyingi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi

nyingine zipi? ngapi? hizi  hizo  zile zi