Viunganishi

Viunganishi Viunganishi hutumika kuunganisha au kushikanisha maneno katika sentensi.

Mifano ya viunganishi.