Alama ya kiulizi

Alama ya kiulizi/kiulizo ( ? )

  • Huulizia swali linalohitaji jibu k.m Je, utafika shereheni?