Maswahili kadirifu

Zoezi:

Eleza maana ya maneno yafuatayo.

1. Chenji

2. Piga bei

3. Tia bei

4. Patana bei

5. Mrabaha

6. Mgavi

7. Keshia

8. Mkopo

9. Keshi

10. Uzalishaji