Maswali kadirifu

A. Taja majina ya vikembe vya viumbe vifuatavyo

 • bakari -
 • nyuni -
 • simba -
 • sungura -
 • papaupanga -
 • kuku -
 • mnyau/paka -
 • farasi na punda -
 • samaki -
 • njiwa -
 • dagaa -
 • mbwa -
 • chungu -
 • suria - 
 • kipepeo -
 • nyuki -
 • nzi -
 • mbu -
 • chura -

B. Jibu maswali yafuatayo.

 1.   Kitungule ni kikembe cha ______ naye shubli ni kikembe cha _______.
 2.   Mtoto wa mbuzi ni ______ naye wa kondoo ni _______.
 3.   Mwana wa papa ni _____ naye wa nyangumi ni ______
 4.   Mtoto wa nzi ni ______ naye wa nyuki ni _______.
 5.   Ndama ni mtoto wa ________ pia mwana wa ndovu huitwa _______.
 6.   Mwana wa punda ni _______ naye wa paka ni ______.
 7.   Kivinimbi ni mtoto wa ______ naye kingonyo ni mtoto wa ________.
 8.   Mwana wa chura ni _____ na yule wa kipepeo ni ________.
 9.   Mwana wa mbu ni _____ naye mwana wa nyoka ni ______.
 10.   Mwana wa chui ni ______ na yule wa mdudu ni _______.