Maamkuzi  by  Olpha Janduko

6

Maamkizi na adabu.

Taja mifano ya maamkizi.

Maamkizi hutegemea,

 • Wakati wowote.
 • Asubuhi.
 • Jioni.
 • Kuagana.
 • Usiku.
 • Umri.

Wakati wowote

Maamkizi              Jibu                               
Habari?                Nzuri                                    
U hali gani?          Njema                               
Waambaje?          Sina la kuamba                             
Hujambo?            Sijambo                               
Shikamoo?           Marahaba   
 
Huu wakati gani wa siku?  
 
 
 

Asubuhi

 
Maamkizi                     Jibu                                        
 • Sabalkheri?                  Aheri
 • Umeamkaje?                Salama                  
   
 
Wakati huu salamu zake gani? 
          
 

Jioni

 
Maamkizi            Jibu          
                                    
 • Umeshindaje?                  Salama
 
 • Masalkheri?                     Aheri

Nini inafanyika katika hii picha?
 
 

Kuagana

Maamkizi.                                 Jibu

 

 • Kwaheri ya kuonana.          Kwaheri ya kuonana.

 

 • Tuonane tena.                     Majaliwa

Unadhani huu ni wakati gani?

 

Usiku

Maamkizi.                                 Jibu

 

 • Lala unono.                           Pia nawe

 

 • Alamsiki.                               Binuru.

Umri

Ni nini inafanyika kwenye picha hii?
 
 
Shikamoo?
 
Tathmini
 
 • Toa majibu ya maamkizi haya.
 1. Tuonane tena -
 2. Alamsiki -
 3. Waambaje? -
 4. Tuonana tena -
 5. Habari? -
 6. Shikamoo? -
 
  • 1e0d84bf-386a-4f5f-9377-707abbbec4fd by elimu used under CC_BY-SA
 • 21b6b722-b5cc-4cb0-bd19-72511ead225a by elimu used under CC_BY-SA
 • 6cff5645-2ad1-4338-9902-cb5b227a08cd by elimu used under CC_BY-SA
 • bd7bafa9-cf78-4352-ba22-96bd8d7922c6 by elimu used under CC_BY-SA
 • e3422177-0ce5-471f-89bb-0a0b1edac7ad by elimu used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.