Mavazi

- Mavazi huvaliwa mwilini.

- Yapo mavazi ya aina nyingi.

 

1. Rinda - kanzu ya kike pana iliyokatwa kiunoni.

 

2. Kikoi - hufungwa kiunoni na kuteremka hadi miguuni.

 

3. Buibui/baibui - vazi jeusi livaliwalo juu ya nguo nyingine.

 

4. Ubinda - hupitishwa baina ya mapaja.

5. Saruni - hufungwa kiunoni na kuteremka hadi miguuni.

6. Kibwebwe/mahazamu -hufungwa kiunoni.

7. Masombo -Huviringwa na kufungwa kiunoni.

8. Gagulo - kirinda kidogo.

9. Kanchiri/sidiria - huvaliwa kifuani.

10. Kaniki -kanga ya kujifunga wakati wa kazi.

 

11. Ukaya - kitambaa cha usoni.

12. Kizibao -koti fupi lisilo na mikono.

13. Blauzi - nguo ifananayo na shati.

14. Kimono -kanzu fupi ya mtindo wa Ujapani.

15. Suti - sketi au suruali pamoja na koti ziliozofanana kwa kitambaa na rangi.

16. Gauni - kanzu yenye marinda.

17. Bombo -kaptura. Suruali fupi iishiayo juu ya magoti au kwenye magoti. Pia huvaliwa na wanawake.

18. Shati -vazi la sehemu ya juu ya mwili lililo na ukosi na mikono.

19. Sweta -fulana nzito ya sufi. Pia huvaliwa na wanawake.

20. Kitenge - Nguo mfano wa kanga.

 

21. Surupwenye/ovaroli -vazi la juu la kuzuia mavazi mengine yasichafuke wakati wa kazi. Pia huvaliwa na wanawake (bwilasuti)

 

22. Suruali -vazi la kiunoni hadi kwenye jicho la mguu lenye nafasi mbili za kupenyezea miguu. Pia huvaliwa na wanawake.

 

23. Joho -koti pana na refu lililo wazi sehemu ya mbele.

24. Kilemba -Kitambaa au nguo inayozungushwa kichwani (pia wanawake huvaa).

 

Mavazi ya ndani

1. Kocho (jumla)

2. Sidiria – wanawake

3. Shimizi/kamisi – wanawake

 

Kofia 

1. Chepeo – kofia kubwa yenye ukingo duara uliotokeza nje (“samahani jua”)

2. Tarbushi/kitunga – kofia yenye shada la nyuzi ndefu.

3. Kidotia – kofia ya mtoto.

4. Bulibuli – kofia nyeupe iliyotiwa nakshi.

5. Boshori – kofia ya mtoto.

Viatu

1. Njuti, buti

2. Kubadhi

3. Ndara, slipa, lapa

Pia kuna viatu viitavyo mtarawanda. • buibui by Dhubow designs used under CC_BY-SA
 • kikoi by pinterest used under CC_BY-SA
 • rinda by Polyvore used under CC_BY-SA
 • blouse by Kleding.nl used under CC_BY-SA
 • Kaptura by Mazarine Fashion used under CC_BY-SA
 • Kitenge by Styloss used under CC_BY-SA
 • Kizibao by Ali Express used under CC_BY-SA
 • Shati by Esquire used under CC_BY-SA
 • Suti by Express used under CC_BY-SA
 • Sweta by Smart turnout used under CC_BY-SA
 • Kilemba by The Blaze used under CC_BY-SA
 • Overali by Simply work wear used under CC_BY-SA
 • Suruali2 by Voonik used under CC_BY-SA
 • Suruali by Joules used under CC_BY-SA
 • K.4.21.4 by Unknown used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License
 • Boshori by Moby Picture used under CC_BY-SA
 • Chepeo by Safariquip used under CC_BY-SA
 • Tarabushi by Stetson used under CC_BY-SA
 • Kubadhi by Rakuten global market used under CC_BY-SA
 • Njuti by M $ S used under CC_BY-SA
 • Slipa by Indiamart used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.