Maswali kadirifu

A. Mapambo haya huvaliwa au hupambwa wapi?

 • kishaufu
 • mapete
 • pete
 • hazama
 • timbi
 • ushanga
 • mkufu
 • kidani ama koa
 • njuga
 • nyerere
 • ndonya
 • bangili
 • kikero
 • kikuba
 • jebu
 • usinga
 • wanja
 • hina
 • kipini
 • kikuku
 • udodi
 • kinagiri
 • kigwe
 • barakoa
 • bangili

 

B. Taja sehemu zinazovaliwa mapambo haya;

1. Ndonya _________
2. Kikero _________
3. Timbi/bangili __________
4. Jasi ___________
5. Nembo (chale) ____
6. Pete __________
7. Taji __________
8. Mapete ________
9. Kidani __________
10. Kipini ___________

 

C. Taja sehemu zinazovaliwa mapambo haya;

1. Bizimu __________
2. Hina ___________
3. Ushanga ________
4. Kikuba __________
5. Wanja __________
6. Jaribosi _________
7. Utunda _________
8. Kogo ___________
9. Jebu ___________
10. Pochi ___________