Wafanyakazi

- Kunazo kazi aina nyingi duniani.

- Nyingine zinahitaji ujuzi, elimu na tajriba ya kiwango cha juu ukilinganisha na nyingine.

- Maneno hasa ya wafanyakazi hupatikana katika ngeli ya A-WA. 

Kwa mfano:- Daktari anafanya upasuaji.

N/B Kwa kila neno, jaribu kutunga sentensi sahihi.

 

Mifano

1. Mhasibu: Mtaalamu wa kuweka hesabu za fedha. 'Accountant'.

 

2. Mhandisi/injinia: Mjuzi wa kutengeneza, kuhudumia na kuunda mitambo. 'Engineer'.

 

3. Tarishi/Katikiro: Anayehudumu ofisini kwa kutumwa kupeleka habari au ujumbe. 'Office messenger'.

 

4. Bawabu: Mlinzi wa mlangoni. Pia gadi au mlinzi. 'Watchman'.

 

5. Topasi/chura: Asafishaye choo. Topasi pia ni mtu ambaye hufagia njia na kusanya taka. 'Latrine cleaner'.

 

6. Tabibu/daktari/mganga: Mwenye ujuzi wa kutibu. 'Physician'.

 

7. Muuguzi/mualisaji: Ahudumiaye wawele/wagonjwa. 'Nurse'.

 

8. Msarifu: Anayesimamia na kuidhinisha matumizi mazuri ya fedha katika shirika. 

 

9. Dereva: Aendeshaye vyombo vya nchi kavu k.v. gari. 'Driver'.

 

10. Nahodha: Aendeshaye na kuongoza vyombo vya majini k.v. meli. 'Captain'. 

 

11. Rubani: Aendeshaye na kuongoza vyombo vya angani k.v. ndege. 'Pilot'. 

 

12. Utingo/taniboi: Mpakiaji na mpakuaji wa mizigo kama vile katika gari. Pia mpigadebe 'Conductor or driver assistant'.

 

13. Hamali/mpagazi/mchukuzi: Abebaye mizigo kwa malipo. 'Carrier'.

 

14. Machinga: Auzaye bidhaa rejareja kwa kuzungukazunguka. 'Hawker or street trader'.

 

15. Malenga: Mtunzi stadi wa mashairi na nyimbo. 'Poet'.

 

16. Manju: Stadi wa kutunga na kuimba nyimbo katika ngoma. 'Song leader'.

 

17. Kuli: Apakiaye na kupakua shehena za forodhani. 'Dockworker'.

.

 

18. Dobi: Afuaye na kupiga nguo za watu pasi kwa malipo. 'Laundress(female), or laundryman'.

.

 

19. Sogora:-

- Fundi wa jambo fulani katika kusema na kutenda.

- Pia fundi wa kupiga ngoma. 

.

 

20. Saisi: Atunzaye wanyama wanaopandwa k.v. punda na farasi. 

.

 

21. Msajili: Awekaye orodha ya kazi, vitu au viumbe. 'Registrar'.

 

22. Mkalimani/mtarijumani: Afasiriaye lugha moja hadi nyingine. 'Translater'.

 

23. Sonara: Atengenezaye mapambo kwa kutumia madini. 'Jeweler'.

 

24. Kinyozi: Anyoaye nywele. 'Barber'.

 

25. Msusi/msosi: Asukaye watu nywele. 'Braider'.

 

26. Ngariba: Apashaye wavulana tohara katika jando. 'Professional circumciser'.

 

27. Mkunga: Awasaidiaye wajawazito kujifungua. 'Midwife'.

 

28. Kungwi: Afundishaye mwari wa kike au kiume. 

 

29. Mhariri: Asomaye, kusahihisha na kusarifu makala, magazeti n.k. 'Mhariri'.

 

30. Mshenga: Atumwaye kupeleka habari za ndoa (posa). 'Messenger, confidant, go-between, mathmaker'. 

 

31. Refa: Mwamuzi katika mchezo k.v. soka. 'Referee'.

 

32. Kasisi: Kiongozi wa kidini katika madhehebu fulani ya kikristo. 'Reverend'.

 

33. Imamu: Kiongozi wa kidini katika madhehebu fulani ya kiislamu.

 

34. Hakimu: Aamuaye kesi katika mahakama. 'Judge'.

Mfano katika sentensi:- Jopo la mahakimu liliketi kuishughulikia kesi hiyo.

 

35. Kadhi: Hakimu wa kiislamu. 'Muslim judge'.

 

36. Mlariba: Akopeshaye wengine pesa. 'Moneylender'.

 

37. Mwekezaji: Anayeweka mali au pesa katika mradi au biashara, kwa ajili ya kupata faida. 'An investor'.

 

38. Meneja: Msimamizi au kiongozi katika kampuni au shirika. 'Manager'.

 

39. Karani: Afanyaye kazi ya kuandika k.m. barua na majarida. 'Secretary'.

 

40. Kocha: Mwalimu wa mchezo k.v. soka. 'Coach, trainer'.

 

41. Mkutubi: Ahifadhiye vitabu maktabani na kuviazimisha. 'Librarian'. 

 

42. Mnajimu: Mwenye elimu ya nyota. Hutabiri mambo. 'Astrologer'.

 

43. Mpigaramli: Abashiriaye kwa kupiga bao. 'Fortune teller'.

 

44. Mwajiri: Aandikaye mtu kwa kazi ya malipo au mshahara. 'Employer'. 

 

45. Mzegazega: Achotaye maji na kuyauza. 

 

46. Dalali: Auzaye bidhaa katika mnada (soko la kushindania bei). 'Auctioneer'.

 

47. Manamba: Mfanyikazi wa muda katika shamba kubwa. 

 

48. Mnyapara: Msimamizi wa kazi. 'Head, leader'.

 

49. Mhazili/Sekretari - Atunzaye barua na majarida na kuandika kwa mashine ofisini. 'Secretary'.

 

50. Mhadhiri: Mwalimu katika chuo kikuu. 'Lecturer'.

 

51. Mwashi: Ajengaye nyumba kwa mawe. 'Mason'.

 

52. Mhunzi: Afuaye vitu vya madini ya chuma au bati.

 

53. Seremala : Atengenezaye samani za mbao au miti. 'Carpenter'.

 

54. Mfinyanzi: Atengenezaye vyombo vya udongo k.m. vyungu. 'Potter'.

 

55. Mvuvi: Afanyaye kazi ya kuvua samaki. 'Fisherman'.

 

56. Mwanaanga: Afanyaye utafiti wa hali ya anga.

 

57. Mkabidhi: Mtu atunzaye mali kwa ajili ya mwengine. 

 

58. Diwani: Anayewakilisha watu wake katika serikali za wilaya.

 

59. Mzoataka: Anayeokota, kuzoa au kukusanya taka. 'Garbage collector.'

 

60. Kaimu: Anayeshikilia cheo au wadhifa fulani kwa muda. 'Deputy, vice, acting etc.'.

Pia, tazama 'Makamu'.

 

61. Mchongaji - mtu anayechonga miti/mbao, mawe kutengenezea sanamu. 'Sculptor'. • Bawabu by Little smile used under CC_BY-SA
 • injinia by NASA used under CC_BY-SA
 • msahibu by gradestack.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • Tarishi by IJM express used under CC_BY-SA
 • daktari by Atlanta Blockstar used under CC_BY-SA
 • dereva by Various sources & eLimu used under CC_BY-SA
 • nahodha by msupa.com used under CC_BY-SA
 • Wauguzi by Breast cancer coalition used under CC_BY-SA
 • dobi by www.indiamart.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • kuli by www.thenational.ae/business & eLimu used under CC_BY-SA
 • machinga by www.hapakenya.com › Opinion & eLimu used under CC_BY-SA
 • malenga by poetryscores.blogspot.com/2012/... & eLimu used under CC_BY-SA
 • manju by flickr used under CC_BY-SA
 • mchukuzi by sagepage-uncolonized.blogspot.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • rubani by https://www.flickr.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • Saisi_1 by www.newyorksocialdiary.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • sogora by softkenya.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • utingo by www.allianceabroad.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • kinyozi by www.lyf.ng/businesses/next-barbing-salon & eLimu used under CC_BY-SA
 • mhariri by www.sciencebuddies.org & eLimu used under CC_BY-SA
 • mkalimani by https://disabilityvisibilityproject.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • mkunga by borgenproject.org › The Blog & eLimu used under CC_BY-SA
 • msajili by https://twitter.com/nuenglishdept?lang=en & eLimu used under CC_BY-SA
 • mshega by https://www.pinterest.com/abbtech/internships/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • msusi by www.imgrum.net & eLimu used under CC_BY-SA
 • ngariba by https://en.wikipedia.org/wiki/Statue & eLimu used under CC_BY-SA
 • sonara by www.netstyleshopper.com/style-diary? & eLimu used under CC_BY-SA
 • hakimu by www.standardmedia.co.ke › Kenya › Kenya & eLimu used under CC_BY-SA
 • imamu by www.usatoday.com/news/religion/story/2012-02-29/islamic...us/.../1 & eLimu used under CC_BY-SA
 • kadhi by www.kawther.info/.../first-females-islamic-judges-inaugurated-in-palestine & eLimu used under CC_BY-SA
 • karani by https://ifunny.co/tags/1738/1436907859 & eLimu used under CC_BY-SA
 • kasisi by hdimagelib.com/catholic+priest+preaching & eLimu used under CC_BY-SA
 • kocha by www.allwidewallpapers.com/football...d/Zm9vdGJhbGwtY29hY2gtZA/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • meneja by www.forbes.com/sites/.../2015/.../4-traits-of-successful-marketing-leaders/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • mlariba by drhalonline.com/tag/exercise/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • mwekezaji by all-free-download.com/free-vector/rich-man-clip-art.html & eLimu used under CC_BY-SA
 • refa by https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Carey_(American_football) & eLimu used under CC_BY-SA
 • dalali by Black diamond auctions used under CC_BY-SA
 • mhadhiri by flickr used under CC_BY-SA
 • mhazili by Observer Business used under CC_BY-SA
 • mkutubi by Public Libraries Online used under CC_BY-SA
 • mnajimu by Various sources & eLimu used under CC_BY-SA
 • mnyapara by wikimedia commons used under CC_BY-SA
 • mwajiri by League of black women used under CC_BY-SA
 • mzegazega by Jamii Forums used under CC_BY-SA
 • mfinyanzi by Youth used under CC_BY-SA
 • Mhunzi by nomad4now used under CC_BY-SA
 • mvuvi by Panos London used under CC_BY-SA
 • mwanaanga by Coastweek.com used under CC_BY-SA
 • mwashi by Cameronschapbook used under CC_BY-SA
 • mzoataka by Richmond used under CC_BY-SA
 • Seremala by flickr used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.