Malipo

- Malipo pia huitwa ada. Malipo hutolewa kutokana na shughuli mbalimbali.

 

1. Karo: Ada ya shule inayotolewa na mwanafunzi.

2. Nauli: Malipo ya kusafiria.

3. Koto: Ada ya kumwingiza au kumsajili mwanafunzi shuleni.

4. Mahari: Malipo ya kuolea.

5. Fidia: Malipo kwa kusababishiwa hasara au maumivu.

6. Ridhaa: Malipo kwa ajili ya kuharibiwa sifa au jina.

7. Riba: Malipo kwa mkopo.

8. Pensheni: Malipo ya kustaafu (kiinuamgongo)

9. Arbuni: Malipo ya kwanza ya kununulia kitu/malipo ya kufungia kitu kisinunuliwe na mwengine.

10. Masurufu: Pesa za matumizi safarini au nyumbani.

 

11. Kiangazamacho: Zawadi kwa kuokota kitu kilichopotea.

12. Kodi ya mapato: Malipo kwa serikali kulingana na mapato ya mtu.

13. Ushuru wa forodha: Malipo kwa serikali kwa ajili ya kuuza au kuingiza bidhaa nchini.

14. Dia/arshi: Malipo kwa ajili ya kutolewa damu.

15. Kiingilio: Ada ya kuingilia michezoni.

16. Kivusho: Ada kwa ajili ya kutumia daraja au pantoni kuvukia.

17. Mapoza: Malipo kwa mtu aliyeudhiwa ili kutuliza hasira zake.

18. Kilemba: Malipo apewayo mhunzi na mwanafunzi wake baada ya kuhitimu mafunzo.

19. Tuzo: Zawadi apewayo mtu kwa kufanya jambo zuri.

20. Faini: Pesa za adhabu kwa kosa.

 


21. Dhamana: Fedha zitolewazo na mshtakiwa ili kuachiliwa kitambo kesi yake ikatwe.

22. Karisaji/ ajari/ovataimu: Malipo ya pesa kwa muda wa ziada wa kufanya kazi.

23. Mrabaha: Malipo anayopewa mwandishi na kampuni iliyotoa kazi yake kila baada ya muda fulani wa mauzo.

24. Mchango: Malipo ya hiari ili kufanya shughuli fulani k.v. ujenzi wa shule.

25. Karadha: Mkopo usiotozwa riba.

26. Mshahara: Malipo ya mfanyikazi ya kila mwezi kwa kazi alioajiriwa.

27. Marupurupu: Malipo alipwayo mtu zaidi ya yale ya kawaida.

28. Ujira: Malipo kwa kazi iliyofanywa.

29. Fungule: Malipo kwa daktari.

30. Bahashishi: Zawadi kwa utumizi bora au huduma bora za kazi.

 

 31. Kiokozi/kombozi: Malipo ya kukombolea kitu kilichotekwa nyara au kunyakuliwa.

32. Urithi: Mali yaachwayo na hayati na kupewa mtu fulani.

33. Rehani: Malipo ya kitu kilichowekwa dhamana ili kikombolewe baadaye.

34. Pango: Kodi ya nyumba au chumba anayolipa mpangaji kila mwezi au baada ya muda fulani.

35. Honoraria: malipo/ pesa kama bakshishi kwa kufanya kazi maalum.

 

Zoezi: Toa majibu sahihi ya maswali yafuatayo.

Chagua kwa haya:

mahari, ruzuku, ada, fungule, mukafaa, mtaji, hiba, kipakasa, sanda, fidia, pango, kilemba, kipunguzo,halasa, machorombozi, mlimbuko, kivusho, nauli, fidia, koto, masurufu, tijara, dafina, kiinuamgongo, kiingilio, kibarua, kodi ya mapato, kifungua mkoba, ridhaa, ushuru.

1. Ahmed alitaka kufundishwa taaluma ya uhunzi. Je alilipa malipo yapi kwa mwalimu wake_______________.

2. Kodi ya nyumba huitwaje?

3. Pesa za adhabu kwa kosa huitwaje?

4. Ni zawadi ipi mtu atoayo kufidia aliyesubiri?

5. Faida itokanayo na biashara huitwaje?

6. Pesa mtu atumiazo kuanzisha biashara huitwaje?

7. Zawadi mtu apewayo kwa kuokota kitu huitwaje?

8. Mali au zawadi apewayo mtu kama ishara ya upendo huitwaje?

9. Mshahara wa wanamaji huitwaje?

10. Malipo kwa daktari huitwaje?

 

Zoezi: Toa majibu sahihi ya maswali yafuatayo. Chagua kwa haya:

mahari, ruzuku, ada, fungule, mukafaa, mtaji, hiba, kipakasa, sanda, fidia, pango, kilemba, kipunguzo,halasa, machorombozi, mlimbuko, kivusho, nauli, fidia, koto, masurufu, tijara, dafina, kiinuamgongo, kiingilio, kibarua, kodi ya mapato, kifungua mkoba, ridhaa, ushuru 

11. Zawadi apewayo mtu bila kuitarajia huitwaje?

12. Malipo kwa kustaafu huitwaje?

13. Tunaziitaje pesa mtu aliye na deni hupunguziwa baada ya kulipa kiasi fulani?

14. Zawadi atoayo bwana arusi kwa bibi arusi huitwaje?

15. Malipo zaidi ya mshahara wapewayo wafanyikazi kutokana na faida iliyopatikana huitwaje?

16. Pesa mtu apewazo mfiwa kumsaidia kwa mazishi huitwaje?

17. Malipo ya kwanza ya daktari huitwaje?

18. Malipo ya kuingilia ukumbini mwa sinema huitwaje?

19. Malipo ya kuvukia daraja huitwaje?

20. Pesa za matumizi nyumbani au safarini huitwaje?

 

21. Malipo kwa kazi yoyote ya mkono huitwaje?

22. Malipo kwa kazi ya kutwa au ya makataa huitwaje?

23. Malipo ya kuolea huitwaje?

24. Malipo ya kuingizia bidhaa nchini ni ?

25. Malipo kwa serikali kulingana na mapato ya mtu huitwaje?

26. Malipo kwa kusababishiwa hasara au maumivu huitwaje?

27. Malipo kwa kuharibiwa sifa huitwaje?

28. Malipo ya kujiunga na chuo cha elimu ni?

29. Malipo ya kusafiria ni?

30. Malipo yatolewayo na serikali kwa idara mbalimbali kugharamia mahitaji ni?

 

21. Malipo kwa kazi yoyote ya mkono huitwaje?

22. Malipo kwa kazi ya kutwa au ya makataa huitwaje?

23. Malipo ya kuolea huitwaje?

24. Malipo ya kuingizia bidhaa nchini ni ?

25. Malipo kwa serikali kulingana na mapato ya mtu huitwaje?

26. Malipo kwa kusababishiwa hasara au maumivu huitwaje?

27. Malipo kwa kuharibiwa sifa huitwaje?

28. Malipo ya kujiunga na chuo cha elimu ni?

29. Malipo ya kusafiria ni?

30. Malipo yatolewayo na serikali kwa idara mbalimbali kugharamia mahitaji ni?