Viumbe wa kike na kiume

Litazame jedwali lifuatalo

Kike Kiume
Mama Baba
Dada Kaka
Bibi/ nyanya Babu
Mke Mume
Bibi Bwana
Bibi arusi Bwana arusi
Malkia Mfalme
Mama taifa Rais

 

 

kike

kiume
Ajuza   Shaibu
Mjakazi  Mtwana
Binti           Bin
Wifi      Mwamu
Shangazi/amati /mbiomba    Mjomba/hau Halati/hale ami/amu
Mavyaa   Bavyaa
Mkemwenza   Mwanyumba

 

 

Tasa                      Gumba
Mrembo         Mtanashati
Mfaruku  Mjane
Mamkwe             Bamkwe
Mwanamwali   Kapera
Koo/mtetea      Jogoo/jimbi
Mfarika          Fahali
Tembe        Kipora
Jike Dume
Mbarika        Beberu
   

 

 

B. Linganisha kinyume cha jinsia ya neno katika (i) kutoka (ii) (i) 

Sehemu (i)

1. Baba           12. Fahali

2. Kaka           13. Mvuli

3. Mjomba      14. Njeku

4. Amu            15. Jogoo

5. Mgumba     16. Pora

6. Mtwana       17. Binamu

7. Bin                18. Babakambo

8. Shaibu          19. Mlamu

9. Kapera          20. Babu 1

10.Kungwi         21. Mwinyi

11.Ndenge       22. Mjane

 

Sehemu (ii)

a) Nyanya        l) Mori  

b) Kijakazi        m) Koo/mtetea

c) Banati           n) Ajuza

d) Nana             o) Mtamba

e) Nina               p) Mwanamwali

f) Binti               q) Dada

g) Mfarika         r) Halati

h) Nyakanga    s) Mfaruku

i) Wifi                t) Bintiamu

j) Tembe            u) Shangazi

k) Mamakambo  v) Tasa

Zoezi A: Jaza neno mwafaka ili kukamilisha jozi.  

Mfano: Mkemwenza ni kwa mwanyumba kama vile mjomba ni kwa shangazi

1. Mseja ni kwa ____ kama vile mtanashati ni kwa ______.

2. Tembe ni kwa _____ naye ______ ni kwa jimbi.

3. Mfalme ni kwa ________ naye Rais ni kwa _______.

4. Babu ni kwa ______ naye bamkwe ni kwa _______.

5. Kapera ni ______ kama vile ______ ni kwa kitwana.

6. Amu ni kwa _______ kama vile _______ ni kwa binti.

7. Fahali ni kwa ________ kama vile Litazame jedwali lifuatalo gumba ni kwa _______.

8. Bwana arusi ni kwa ______ kama jvile Mama Baba _____ ni kwa binti.

9. Ajuza ni kwa ______ kama vile wifi ni kwa _______.

10. Mume ni kwa _______ kama vile _______ ni kwa mama.