Tarakimu

Tarakimu ni alama ya hesabu ionyeshayo idadi.

Tarakimu huanzia sufuri na huendelea hadi matrilioni.

Kwa sasa, trilioni ndichokiwango cha juu zaidi cha tarakimu.

Mifano ya tarakimu:

 • 0 - sufuri
 • 10 -  kumi

 • 100 - mia moja

 • 1000 - elfu moja

 • 10,000 - elfu kumi

 • 100,000 - elfu mia moja. (Laki moja.)

 • 200,000 - laki mbili
 • 300,000 - laki tatu
 • 400,000 - laki nne
 • 500,000 - laki tano, nusu milioni.
 • 1,000,000 - milioni moja.

 • 10,000,000 - milioni kumi.

 • 100,000,000 - milioni mia moja

 • 4 - nne
 • 15 - kumi na tano
 • 104 - mia moja na nne.
 • 115 - mia moja na kumi na tano.
 • 1,005 - elfu moja na tano.
 • 2,016 - elfu mbili na kumi na sita.
 • 4,103 - elfu nne, mia moja na tatu. 5
 • ,229 - elfu tano, mia mbili ishirini natisa.
 • 10,006 - kumi elfu na sita.
 • 20,022 - ishirini elfu, na ishirini na mbili.
 • 30,919 - elfu thelathini, mia tisa kumi na tisa.
 • 100,009 - laki moja na tisa.

 • 200,036 laki mbili na thelathini na sita.
 • 500,916 laki tano, mia tisa kumi na sita
 • 607,024 laki sita, elfu saba na ishirini na nne.
 • 729,687 laki saba, ishirini na tisa elfu, mia sita themanini na saba.
 • 1,000,008 milioni moja na nane.
 • 2,000,061 milioni mbili sitini na moja.
 • 4,000,296 milioni nne , mia mbili tisini na sita.
 • 6,007,380 milioni sita, elfu saba, mia tatu themanini
 • 7,096,319 milioni saba, tisini na sita elfu, mia tatu kumi na tisa.
 • 9, 918,401 milioni tisa, laki tisa kumi na nane elfu, mia nne na moja.

ZOEZI

Andika tarakimu zifuatazo.

1. Robo milioni.

2. Laki moja unusu.

3. Elfu tano, mia sita na sita.

4. Mia tano na tano elfu, mia nane themanini na nane.

5. Tisini na nane elfu, mia saba.

6. Elfu sitini, mia sita na sita.

7. Kumi na nane

8. Laki mbili na robo.

9. Milioni mbili unusu.

10. Robo milioni.

11. Robo ya laki.

12. Elfu sita na sita.

13. Milioni kumi laki saba unusu.

14. Milioni sita, mia nane na nne elfu.

15. Kumi na nane elfu.

16. Laki moja, sabini na nane elfu na kumi.

17. Kumi na saba milioni, laki nne unusu.

18. Hamsini na nne milioni.

19. Kumi na nne na nusu.

20. Themanini na nane elfu, mia moja kumi na mbili na nusu.

Nambari shufwa

Hizi ni tarakimu ambazo idadi yazo inagawanyika kwa mbili sawasawa. k.m. 2, 6, 8,10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30, 32 n.k.

Nambari witiri

Hizi ni tarakimu ambazo idadi yazo haigawanyiki kwa mbili sawasawa k.m. 1, 3, 9, 15, 21, 25, 27 n.k.

Nambari tasa

Namba isiyoweza kugawanyika kwa nambari nyingine yoyote isipokuwa yenyewe na moja. k.m. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 n.k.

Asilimia

Asilimia (huandikwa %) huonyesha “kwa kila mia moja.” k.m. 10% - Asilimia kumi. 20.7% - Asilimia ishirini nukta saba.

ZOEZI

Andika kwa maneno.

1. 7.02%
2. 61.01%
3. 0.5%
4. 20 %
5. 500,000
6. 250,000
7. 50,000
8. 601,000
9. 600,001
10. 600,101
11. 21.007%
12. 36,000
13. 21,002
14. 41,414
15. 717,717,717 • elfu_kumi by www.banknotes.com/ug.htm & eLimu used under CC_BY-SA
 • elfu_mia_moja by https://zimbabwedollars.net/.../zimbabwe-100-thousand-dollar-banknote & eLimu used under CC_BY-SA
 • Elfu_moja by http://www.techweez.com/2015/01/05/airtel-africa-new-top-level-appointments/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • KenyanCoins by worldcoingallery.com/countries/circ_sets/Kenya.html & eLimu used under CC_BY-SA
 • Kumi by www.clipartpanda.com/categories/open-hands-clipart-black-and-white & eLimu used under CC_BY-SA
 • Mia_moja by www.theeagora.com/evolution-of-currency-in-kenya/ eLimu used under CC_BY-SA
 • Milioni by moneymarketsea.blogspot.com/2010_10_01_archive.html & eLimu used under CC_BY-SA
 • Milioni_kumi by www.kachwanya.com/2015/03/23/safaricom-competitions/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • Zimbabwe by https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation_in_Zimbabwe & eLimu used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.