Makao

Makao ni mahali kiumbe huishi.

 

- Makao ya wavulana waliotiwa jando ni kumbi.

- Rais huishi kwenye ikulu.

- Mfalme huishi kwenye kasri.

- Mtawala huishi kwenye kitala.

- Mfungwa hukaa gerezani/husuni.

 

- Makao ya mtu angojeaye kesi ikatwe ni mahabusi/mahabusu/rumande.

- Ng’ombe huishi kwenye zizi/chaa/zeriba/ buruji.

- Samaki huishi majini.

- Kasuku huishi kwenye tundu.

- Kuku huishi kwenye kizimba.

 

- Fuko huishi shimoni.

- Nyuni huishi kiotani.

- Makao ya kiwavi ni kifukofuko.

- Makao ya panzi ni nyasini.

- Konokono huishi kwenye koa/kombe.

 

- Funza huishi vidoleni.

- Mchwa huishi katika kichuguu/kidurusi/ kingulima/kishirazi.

- Jana huishi katika masegasega.

- Nyuki huishi katika mzinga.

- Buibui huishi kwenye utando/utandabui.

- Makao ya uchango ni utumbo.