Wafanyakazi

Kunazo kazi aina nyingi duniani.

Nyingine zinahitaji ujuzi, elimu na tajriba ya kiwango cha juu ukilinganisha na nyingine.

Mifano

1. Mhasibu: Mtaalamu wa kuweka hesabu ya fedha.

2. Mhandisi/injinia: Mjuzi wa kutengeneza, kuhudumia na kuunda mitambo.

3. Tarishi/Katikiro: Anayehudumu ofisini kwa kutumwa kupeleka habari au ujumbe.

4. Bawabu: Alindaye mlangoni.

5. Topasi/chura: Asafishaye choo.

6. Tabibu/daktari/mganga: Mwenye ujuzi wa kutibu.

7. Muuguzi/mualisaji: Ahudumiaye wawele/wagonjwa

8. Msarifu: Anayesimamia na kuidhinisha matumizi mazuri ya fedha katika shirika.

9. Dereva: Aendeshaye vyombo vya nchi kavu k.v. gari

10. Nahodha: Aendeshaye na kuongoza vyombo vya majini k.v. meli

 

11. Rubani: Aendeshaye na kuongoza vyombo vya angani k.v.ndege

12. Utingo/taniboi: Mpakiaji na mpakuaji wa mizigo katika gari.

13. Hamali/mpagazi/mchukuzi: Abebaye mizigo kwa malipo.

14. Machinga: Auzaye bidhaa rejareja kwa kuzungukazunguka.

15. Malenga: Mtunzi stadi wa mashairi na nyimbo.

16. Manju: Stadi wa kutunga na kuimba nyimbo katika ngoma.

17. Kuli: Apakiaye na kupakua shehena za forodhani.

18. Dobi: Afuaye na kupiga nguo za watu pasi kwa malipo.

19. Sogora: Fundi wa kupiga ngoma.

20. Saisi: Atunzaye wanyama wanaopandwa k.v. punda na farasi.

 

 

21. Msajili: Awekaye orodha ya kazi, vitu au viumbe.

22. Mkalimani/mtarijumani: Afasiriaye lugha moja hadi nyingine.

23. Sonara: Atengenezaye mapambo kwa kutumia madini.

24. Kinyozi: Anyoaye nywele.

25. Msusi/msosi: Asukaye watu nywele.

26. Ngariba: Apashaye wavulana tohara katika jando.

27. Mkunga: Awasaidiaye wajawazito kujifungua.

28. Kungwi: Afundishaye mwari wa kike au kiume.

29. Mhariri: Asomaye, kusahihisha na kusarifu makala, magazeti n.k.

30. Mshenga: Atumwaye kupeleka habari za ndoa (posa).

 

31. Refa: Mwamuzi katika mchezo k.v. soka.

32. Kasisi: Kiongozi wa kidini katika madhehebu fulani ya kikristo.

33. Imamu: Kiongozi wa kidini katika madhehebu fulani ya kiislamu.

34. Hakimu: Aamuaye kesi katika mahakama.

35. Kadhi: Hakimu wa kiislamu.

36. Mlariba: Akopeshaye wengine pesa.

37. Mwekezaji: Anayeweka mali au pesa katika mradi au biashara.

38. Meneja: Msimamizi au kiongozi katika kampuni au shirika.

39. Karani: Afanyaye kazi ya kuandika k.m. barua na majarida.

40. Kocha: Mwalimu wa mchezo k.v. soka.

 

41. Mkutubi: Ahifadhiye vitabu maktabani na kuviazimisha.

42. Mnajimu: Mwenye elimu ya nyota. Hutabiri mambo.

43. Mpigaramli: Abashiriaye kwa kupiga bao.

44. Mwajiri: Aandikaye mtu kwa kazi ya malipo au mshahara.

45. Mzegazega: Achotaye maji na kuyauza.

46. Dalali: Auzaye bidhaa katika mnada (soko la kushindania bei)

47. Manamba: Mfanyikazi wa muda katika shamba kubwa.

[resource: 2977, align: left]

48. Mnyapara: Msimamizi wa kazi.

49. Mhazili: Sekretari - Atunzaye barua na majarida na kuandika kwa mashine ofisini.

50. Mhadhiri: Mwalimu katika chuo kikuu.

 

51. Mwashi: Ajengaye nyumba kwa mawe.

52. Mhunzi: Afuaye vitu vya madini ya chuma au bati.

53. Seremala : Atengenezaye samani za mbao au miti.

54. Mfinyanzi: Atengenezaye vyombo vya udongo k.m. vyungu.

55. Mvuvi: Afanyaye kazi ya kuvua samaki.

56. Mwanaanga: Afanyaye utafiti wa hali ya anga.

57. Mkabidhi: Mtu atunzaye mali kwa ajili ya mwengine

58. Diwani: Anayewakilisha watu wake katika serikali za wilaya

59. Mzoataka: Anayeokota takataka

60. Kaimu: Anayeshikilia cheo au wadhifa fulani kwa muda.

  • Bawabu by Little smile used under CC_BY-SA
 • injinia by NASA used under CC_BY-SA
 • msahibu by gradestack.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • Tarishi by IJM express used under CC_BY-SA
 • daktari by Atlanta Blockstar used under CC_BY-SA
 • dereva by Various sources & eLimu used under CC_BY-SA
 • nahodha by msupa.com used under CC_BY-SA
 • Wauguzi by Breast cancer coalition used under CC_BY-SA
 • dobi by www.indiamart.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • kuli by www.thenational.ae/business & eLimu used under CC_BY-SA
 • machinga by www.hapakenya.com › Opinion & eLimu used under CC_BY-SA
 • malenga by poetryscores.blogspot.com/2012/... & eLimu used under CC_BY-SA
 • manju by flickr used under CC_BY-SA
 • mchukuzi by sagepage-uncolonized.blogspot.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • rubani by https://www.flickr.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • Saisi_1 by www.newyorksocialdiary.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • sogora by softkenya.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • utingo by www.allianceabroad.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • kinyozi by www.lyf.ng/businesses/next-barbing-salon & eLimu used under CC_BY-SA
 • mhariri by www.sciencebuddies.org & eLimu used under CC_BY-SA
 • mkalimani by https://disabilityvisibilityproject.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • mkunga by borgenproject.org › The Blog & eLimu used under CC_BY-SA
 • msajili by https://twitter.com/nuenglishdept?lang=en & eLimu used under CC_BY-SA
 • mshega by https://www.pinterest.com/abbtech/internships/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • msusi by www.imgrum.net & eLimu used under CC_BY-SA
 • ngariba by https://en.wikipedia.org/wiki/Statue & eLimu used under CC_BY-SA
 • sonara by www.netstyleshopper.com/style-diary? & eLimu used under CC_BY-SA
 • hakimu by www.standardmedia.co.ke › Kenya › Kenya & eLimu used under CC_BY-SA
 • imamu by www.usatoday.com/news/religion/story/2012-02-29/islamic...us/.../1 & eLimu used under CC_BY-SA
 • kadhi by www.kawther.info/.../first-females-islamic-judges-inaugurated-in-palestine & eLimu used under CC_BY-SA
 • karani by https://ifunny.co/tags/1738/1436907859 & eLimu used under CC_BY-SA
 • kasisi by hdimagelib.com/catholic+priest+preaching & eLimu used under CC_BY-SA
 • kocha by www.allwidewallpapers.com/football...d/Zm9vdGJhbGwtY29hY2gtZA/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • meneja by www.forbes.com/sites/.../2015/.../4-traits-of-successful-marketing-leaders/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • mlariba by drhalonline.com/tag/exercise/ & eLimu used under CC_BY-SA
 • mwekezaji by all-free-download.com/free-vector/rich-man-clip-art.html & eLimu used under CC_BY-SA
 • refa by https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Carey_(American_football) & eLimu used under CC_BY-SA
 • dalali by Black diamond auctions used under CC_BY-SA
 • mhadhiri by flickr used under CC_BY-SA
 • mhazili by Observer Business used under CC_BY-SA
 • mkutubi by Public Libraries Online used under CC_BY-SA
 • mnajimu by Various sources & eLimu used under CC_BY-SA
 • mnyapara by wikimedia commons used under CC_BY-SA
 • mwajiri by League of black women used under CC_BY-SA
 • mzegazega by Jamii Forums used under CC_BY-SA
 • mfinyanzi by Youth used under CC_BY-SA
 • Mhunzi by nomad4now used under CC_BY-SA
 • mvuvi by Panos London used under CC_BY-SA
 • mwanaanga by Coastweek.com used under CC_BY-SA
 • mwashi by Cameronschapbook used under CC_BY-SA
 • mzoataka by Richmond used under CC_BY-SA
 • Seremala by flickr used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.