Nomino za makundi

Nomino za makundi

Nomino za makundi hutumika kuonyeshea mkusanyiko wa nomino au nauni nyingi.

Nomino za makundi zinaweza kuwa za viumbe k.v. watu au vitu k.v. magari.

Mifano: Kaumu ya watu

 • Halaiki ya watu
 • Umati wa watu
 • Hadhara ya watu
 • Sisisi ya watu
 • Sufufu ya watu
 • Msafara wa watu
 • Kigaro cha askari, jeshi la askari
 • Kikoa cha waimbaji/wachezaji

Mifano:

 • Mkururo wa watoto

 • Jopo la waandishi
 • Baraza la wazee
 • Genge la vibarua/wezi
 • Mzengwe wa wagomaji

 • Jamii ya watu/miti/vifaranga
 • Msitu wa miti

 • Mlolongo wa magari, watu

 • Kipeto cha barua
 • Safu ya watu/milima/nyumba
 • Kicha cha mboga, funguo
 • Kilinge cha wachawi

Mifano:

 • Thurea ya nyota

 • Pakacha la matunda (kikapuni)
 • Kichala cha matunda (mtini)
 • Kifungu cha matunda (sokoni), viazi, ndizi, sukumawiki
 • Kikonyo cha zabibu
 • Tita la nguo, kuni
 • Mzinga wa nyuki
 • Bumba la nyuki
 • Bumba la majani
 • Bumba la tumbaku

Mifano:

 • Biwi la takataka, kwekwe, magugu
 • Jaa la takataka, magugu, kwekwe
 • Funda la maji
 • Chemichemi ya maji.
 • Jozi ya viatu

 • Jozi ya soksi, karata, vipuli
 • Wingu la moshi, vumbi, nzige
 • Shada la maua

 • Mtungo wa maua
 • Koja la maua, mawaridi
 • Chane la ndizi, nafaka

 • Mkungu wa ndizi
 • Chano la ng’ombe

Mifano:

 • Hombo la samaki
 • Mtungo wa samaki
 • Tumbi la samaki
 • Hombo la samaki

 • Doti la leso, kanga
 • Bunda la noti, karatasi
 • Shungi/tuta la nywele
 • Sharafa la ndevu
 • Seti ya sahani, vikombe, fanicha
 • Shuke la nafaka
 • Shazi la nafaka
 • Halmashauri ya shule
 • Baraza la mawaziri

Mifano:

 • Tanuri la chokaa
 • Tonge/donge la ugali
 • Tone la damu
 • Kifurushi cha nguo
 • Karne ya miaka
 • Korija ya shanga, blanketi
 • Kundi la fisi, ndege
 • Topa la vitabu

 • Mnofu wa nyama
 • Paneli ya majaji

Mifano:

 • Misitu ya miti
 • Kanzi la maharagwe, mahindi, ngano, mpunga
 • Kichaka cha miti
 • Robota la pamba
 • Korija la magunia/mablanketi/vitambaa
 • Jora la bafta/vitambaa/vitenge
 • Kopo la uji/chai/kahawa
 • Darzeni ya mayai/matunda/vikombe

Zoezi A: Tumia nomino za makundi sahihi kati ya haya kujaza mapengo vipeto, hombo, madonge, matopa, majora, minofu, jumuia, mashunge, matuta, tita.

 

1. Mama alinunua ______ la samani.

2. Wasasi waligawana ____ ya nyama.

3. Msomi huyo alikuwa na _____ ya vitabu.

4. Tarishi alibeba _____ vya barua.

5. Shambani kulionekana ____ ya udongo.

6. Nilimwona mjakazi aliyebeba ____ la kuni.

7. Washonaji walinunua ____ ya vitambaa.

8. Jitu hilo lilibugia ____ ya sima.

9. Tuliyakata ____ ya mpunga.

10. Viongozi wa _____ ya madola walikutana jijini.

B. Tumia majibu mwafaka kujaza mapengo.

1. Mnamo msimu wa kiangazi mawingu ya __________ yalionekana angani.

2. Tuliliona ______ la ng’ombe huko malishoni.

3. Wakati wa usiku ______ za nyota zilionekana mbinguni.

4. Mrembo huyo alikuwa na ______ ya vipuli ndeweni.

5. ______ la mawaziri lilikutania huko ikulu.

6. Wezi hao walitiwa mbaroni wakiwa na ______ vya nguo vya wenyewe.

7. Mchuuzi huyo alibeba ________ ya mayai.

8. Seremala yule alinitengenezea _______ ya fanicha ya kifahari.

9. _______ hilo la takataka lilinuka fee!

10. Akina mama hao walitunukiwa ____ ya leso.

B. Tumia majibu mwafaka kujaza mapengo.

11. Kijana huyo alijuta aliporushia _______ wa nyuki mawe.

12. Wachapishaji walikuwa na ________ ya karatasi.

13. Barabarani kulionekana ________ wa magari.

14. __________ cha wachawi kulifumaniwa huko mwituni kikipanga njama.

15. ________ la waandishi lilikutana kurati•bu mikakati ya uandishi.

16. Mwanamke huyo alikuwa na _________ la nywele la kupendeza.

17. Tuliyameza __________ ya maji ili kukatia kiu.

18. _________ cha askari kilifika kuzima ghasia za wagomaji.

19. Muthoni ameteuliwa kwa ____ ya shule.

20. Shangazi Nyokabi atanunua ________ ya sahani. • umati by https://www.crowdrise.com/rebuildingthevillage & eLimu used under CC_BY-SA
 • misitu-ya-miti by www.geograph.ie/photo & eLimu used under CC_BY-SA
 • mkururo-wa-watoto by allafrica.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • mlolongo-wa-magari by www.geograph.ie/photo & eLimu used under CC_BY-SA
 • mzengwe-wa-wagomaji by tuko.co.ke & eLimu used under CC_BY-SA
 • thurea-ya-nyota by phys.org › Astronomy & Space › Astronomy & eLimu used under CC_BY-SA
 • chane-la-ndizi by https://wall.alphacoders.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • jozi-ya-viatu by en.wikipedia.org & eLimu used under CC_BY-SA
 • shada-la-maua by www.pinterest.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • hombo-la-samaki by nourishtheplanet.com & eLimu used under CC_BY-SA
 • topa-la-vitabu by www.thinkinclusive.us & eLimu used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.