Vitawe

Haya ni maneno ambayo yana maana zaidi ya moja.

 • Kibibi -tamko la heshima la kumwita mtoto msichana. -aina ya andazi.

 • Koo -sehemu ya mwili. -kuku wa kike aliyekomaa. -familia.

 • Mbuzi -Mnyama wa kufugwa. -kifaa cha kukunia nazi.

 • Tai -Ndege mla mzoga. -ukosi wa blausi au shati. - aina ya vazi.

 • Tembo -Pombe. -Ndovu.

 • Kata -eneo la utawala/lokesheni. -kutenganisha kitu kwa chombo k.v. kisu. -kifaa cha kuchotea maji mtungini.

 • Meza -Kupitisha chakula kooni hadi tumboni. -kifaa cha kuandalia mlo.

 • Chupa -Kuruka. -Chombo cha kutilia vinywaji k.v. maji.

 • Kima -Mnyama jamii ya nyani. -Nyama iliyosagwa.

Pia -Kiunganishi. -umbo.

 •  Tembe -kuku mdogo wa kike. -kidogo k.v. dawa. -nyumba fupi ya udongo isiyo paa ila dari lililotengenezwa kwa udongo.

 • Shuka -Leso. -Teremka.

 • Hema -Kibanda cha turubali/ chandaru. -Tokwa na pumzi kwa nguvu.

 • Nyanya -Mamaye wazazi wangu. -Aina ya mboga.

 • Karia -Kijiji/kaya. -kiti cha pili cha baiskeli cha kubebea mtu wa pili au kubebea mizigo. -sehemu ya juu ya gari ya kubebea mizigo.

 •  Gofu -Mabaki ya jengo lililobomoka. -Mchezo wa magongo.

 • Ala -Mfuko wa kuwekea kisu au upanga. -Neno la kuonyesha mshangao. -Zana ya kufanyia kazi.

 • Taa -Chombo cha kutolea mwangaza. -Samaki mkubwa mwenye umbo bapa na mkia mrefu. -Nidhamu.

 • Amba – sema/eleza. - neno la kukubali jambo. - Pengine,labda. - Kiwakilishi.

 • Ambo – ugonjwa ueneao. - kitu kama gundi kinachonata.

 • Bui -Buibui mkubwa. -Rafiki. -Mchezo wa watoto.

 • Buku -Panya mkubwa. -kitabu kilichopigwa chapa.

 • Mto -Mtaro wenye maji yanayotiririka wakati wote. -mfuko ulio na pamba.

 • Mlango -Uwazi wa kuingilia k.v. nyumba. -Familia. -sehemu ya kitabu, sura.

 •  Chale -Aina ya samaki wa baharini. -Aina ya pambo. -Kidudu cha baharini chenye sumu. -Mtu anayefanya mambo ya kuchekesha.

 •  Changa -Kitu kisichokomaa. -Toa kitu k.v. fedha ili kukusanya kwa lengo fulani.

 • Kama -mithili. -bana/kaba.

 •  Ndege -eropleni. -nyuni.

 • Jana -mtoto wa nyuki. -siku kabla ya leo.

 • shinda -isiyojaa. -kaa mahali kutwa nzima. -fanikiwa. • kata_1 by Missouri business used under CC_BY-SA
 • kata_2 by eLimu used under CC_BY-SA
 • kata_3 by Neatly coiled used under CC_BY-SA
 • kata_4 by The bay used under CC_BY-SA
 • kibibi_2 by Tim in Kenya used under CC_BY-SA
 • Kibibi by cloudmind used under CC_BY-SA
 • koo_1 by Zadyball used under CC_BY-SA
 • koo_2 by pinterest used under CC_BY-SA
 • koo_3 by Mail Online used under CC_BY-SA
 • mbuzi_1 by eLimu used under CC_BY-SA
 • mbuzi_2 by Bright blue eyes used under CC_BY-SA
 • tai_1 by qtbird used under CC_BY-SA
 • tai_2 by About neckties used under CC_BY-SA
 • tembo_1 by Simba Nia's blog used under CC_BY-SA
 • chupa_1 by Felice Cohen used under CC_BY-SA
 • chupa_2 by Nice clip art used under CC_BY-SA
 • kima_1 by Public Domain Pictures used under CC_BY-SA
 • kima_2 by Non Veggies used under CC_BY-SA
 • meza_1 by Living wilderness used under CC_BY-SA
 • meza_2 by iFurn used under CC_BY-SA
 • Pia by Racked used under CC_BY-SA
 • shuka_1 by The Chive used under CC_BY-SA
 • shuka_2 by Various sources used under CC_BY-SA
 • tembe_1 by Robert's ranch used under CC_BY-SA
 • tembe_2 by Nailtip.net used under CC_BY-SA
 • tembe_3 by Beta news used under CC_BY-SA
 • tembe_4 by Daily Nation used under CC_BY-SA
 • ala_2 by Sellfast used under CC_BY-SA
 • ala by Grey knives used under CC_BY-SA
 • gofu by Various sources used under CC_BY-SA
 • hema by Various sources used under CC_BY-SA
 • Image-29_nyanya by Various sources used under CC_BY-SA
 • karia_1 by Daily Trust used under CC_BY-SA
 • karia_2 by pinterest used under CC_BY-SA
 • Taa by Various sources used under CC_BY-SA
 • amba by pinterest used under CC_BY-SA
 • Ambo by Various sources used under CC_BY-SA
 • Bui by Various sources used under CC_BY-SA
 • Buku by Various sources used under CC_BY-SA
 • Image-40_mto by Various sources used under CC_BY-SA
 • mlango by Various sources used under CC_BY-SA
 • chale by Various sources used under CC_BY-SA
 • changa_1 by Various sources used under CC_BY-SA
 • Image-45_kama by Daily Kos used under CC_BY-SA
 • jana by pinterest used under CC_BY-SA
 • Kama_1 by The Hindu used under CC_BY-SA
 • Kama_2 by Blood of Jesus ministries used under CC_BY-SA
 • Ndege_2 by Various sources used under CC_BY-SA
 • shinda by The Kenyan weekly post used under CC_BY-SA

 • Creative Commons License
  All work unless implicitly stated is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.