Dira

Dira ni chombo mfano wa saa.

Huwa na mshale uzungukao wenyewe.

Hutumiwa kuonyeshea mwelekeo na hata majira.

Dira huwa na pande nne kuu.

Nazo ni kaskazini, mashariki, kusini na magharibi.

Mbali na pande hizi nne, kunazo pande nyingine. Tazama dira ifuatayo:

Pande a-h hutamkwa vifuatavyo (a) Kaskazini kaskazini mashariki (b) Mashariki kaskizini mashariki (c) Mashariki kusini mashariki (d) Kusini kusini mashariki (e) Kusini kusini magharibi (f) Magharibi kusini magharibi (g) Magharibi kaskazini magharibi (h) Kaskazini kaskazini magharibi

Ili kukumbuka kwa urahisi dhania kuwa unasema,

“Kaskazini ya kaskazini mashariki kaskazini ya kaskazini mashariki n.k”

Jua huchomoza upande wa mashariki na hutua/huzama upande wa magharibi.

Ni vizuri kuelewa uhusiano wa upande wa jua, wakati na upande wa kivuli k.v: Asubuhi Jua huwa upande wa mashariki. Kivuli huwa upande wa magharibi. Alasiri Jua huwa upande wa magharibi. Kivuli huwa upande wa mashariki.

Jua huwa mkabala na kivuli, yaani iwapo jua li kusini, kivuli kitakuwa kaskazini.

 ZOEZI 

  1. Asubuhi moja nikielekea shuleni, kivuli changu kilikuwa mbele yangu. Je, shule ilikuwa upande upi? __________ Nyumbani kwangu kulikuwa upande upi?_______
  2. Jioni moja nikitoka machungani, kivuli changu kilikuwa upande wangu wa kulia, Je nilikuwa nikielekea upande upi?
  3. Juma anaishi kusini mashariki ya Fatuma. Kwa hivyo Fatuma anaishi upande gani wa Juma?
  4. Jua huzama upande upi? 

 

ZOEZI 

Ni upande upi unaopatikana katikati ya kusini na magharibi?

  1. Ni upande upi ulio katikati ya magharibi na mashariki?
  2. Ni upande upi ulio katikati ya kaskazini mashariki na kaskazini?
  3. Ni upande upi unaopatikana katikati ya kusini magharibi na magharibi?
  4. Ni upande upi unaopatikana katikati ya kaskazini na mashariki?